Wersja ilustrowana

W menu "Kontakt" znajdującego się pod listą kontaktów wybierz "GG", a następnie "Importuj listę". W otwartym okienku wybierz "Z serwera". W przypadku, gdy kontakt należał do jakiejś Grupy, Konnekta zapyta się czy utworzyć taką grupę.

Po ściągnięciu kontaktów zauważysz może, że na liście masz parę numerów bez opisów danych. Zazwyczaj są to kontakty ignorowane, zbanowane inaczej mówiąc. Możesz znowu je zbanować i usunąć z programu, wciskając Delete lub wybierając pozycję z menu.