Lista zmian


Poniżej znajduje się spis zmian w kolejnych paczkach Konnekta.
To samo znajdziesz w pliku changelog.txt w katalogu z programem.

Nie wiesz jak posługiwać się automatycznymi aktualizacjami?
Szybka instrukcja używania automatycznych aktualizacjiAktualna paczka   Aktualnie dostępne przez kUpdate
Aktualna paczka   Aktualizacja 2006-08-04
Actio Zmiana adresu IP
Aktualna paczka   W aktualnej pełnej paczce
0.6.22.137
znaczna ilość nowego kodu potrzebnego do wprowadzenia nowych zapowiadanych funkcji
poprawki przy zapisywaniu plików .DTB
pierwsze nowe klasy w API (Unique i Tables)
linia poleceń w oknie @Dev (do wywoływania nowych klas)
zerowa wersja nowej współdzielonej biblioteki - Stamina.lib (klasy będące podstawą nowego API + dodatki przyspieszające pisanie: obsługa wątków, okien, obrazów, wyrażeń regularnych, plików XML, połączeń HTTP; kontrolki RichHtml, drzewko i inne). Zostanie udostępniona developerom razem z nowym SDK.
część rdzenia przeniesiona na nowe API
zrewidowany system Beta
trochę drobnych poprawek w rdzeniu
zapytanie o nazwę profilu pojawia się raz przy pierwszym uruchomieniu
poprawki pierwszego uruchomienia, które teraz powinno być mniej dezorientujące
zrewidowane okno wyboru wtyczek, przy pierwszym uruchomieniu (i po naciśnięciu specjalnego przycisku) zaznaczane są wtyczki ze specjalnej listy
UI - pierwsza próba poprawienia błędu "TimeoutTimerProc"
UI - szersza kontrolka drzewka w ustawieniach
UI - kilka przydatnych skrótów dla początkujących na pierwszym ekranie konfiguracji
UI - domyślnie większe okna konfiguracji i listy kontaktów
UI - inne domyślne ustawienia głównych toolbarów i filtrowania (teraz ukryte)
SMS - odmieniony widok ustawień poszczególnych bramek...
SMS - bramka do sieci Orange
Konnferencja - wyświetlanie godziny przyjścia wiadomości
Konnferencja - konstrukcja opisu nowego kontaktu
Konnferencja - poprawiona obsługa wiadomości z formatowanym tekstem
Konnferencja - ignorowanie niechcianych konferencji
Konnferencja - z możliwością ustawienia autorespondera
UI - "Szukaj znajomego" nie pojawia się gdy żadna wtyczka nie potrafi go obsłużyć...
dalsze poprawki w raportach beta...
uszczelnienie obsługi wątków
nowe strony pomocy
GG - poprawka laczenia w nieskonczonosc
GG - timeout katalogu publicznego jest dwa razy dluzszy niz zwykly i nie rozlacza polaczenia z serwerem
GG - problem z wieszającym się numerem GG został w końcu zlokalizowany i zlikwidowany... Przy okazji poprawka timeoutów katalogu publicznego
GG - nowa wersja libgadu
GG - przypominanie hasła
GG - przywrócone importowanie kontaktów "bez sieci"
GG - import kontaktów nie zmienia już naszych danych osobowych
GG - import/eksport kontaktów w najnowszym formacie (działają wszystkie pola, włącznie z ustawieniami dźwięku i ukrywaniem)
GG - poprawka nieprawidłowych czasów nadejścia wiadomości
kUpdate - usunięte sprawdzanie MOTD, wiadomości i informacji o wersjach, które i tak nigdy nie zostało jak dotąd wykorzystane
kUpdate - cały kod przeniesiony na Stamina.lib
kUpdate - pliki definicji pobierane są z pominięciem cache przeglądarki
kUpdate - poprawiona obsługa ścieżek bez rozszerzeń
kUpdate - bardzo duże zmiany w silniku pobierania informacji o aktualizacjach. Powinno być teraz znacznie mniej problemów...
kUpdate - pliki centralek mogą być statyczne, kUpdate potrafi sobie do tego sam wylosować mirror
kUpdate - już nie pojawia się "Wystąpił błąd" po anulowaniu pobierania.
DwuTlenek - poprawka kodowania
kJabber - poprawka okna usług
kJabber - jako nazwę użytkownika można podać nazwa@serwer
kJabber - obsługa DNS SRV
kJabber - ustawienia portu serwera widoczne na wszystkich stopniach zaawansowania
Actio - zakładanie konta Actio z poziomu Konnekta
Actio - możliwość określenia IP interfejsu sieciowego
Actio - zmieniony sposób przechowywania hasła do konta (wymaga podania go ponownie)
Actio - włączona obsługa STUN - powinna rozwiązać niektóre problemy z łączeniem
Actio - Aktualizacja biblioteki SipX - bardzo dużo zmian, które korzystnie powinny wpłynąć na jakość połączeń i stabilność
Actio - protokół ICE do skutecznego łączenia SIP<->SIP
Actio - tzw. Keep-Alive pozwala utrzymać otwarte porty na routerze
Actio - Unifikacja numerów - teraz zawsze numery będą poprawnie wykręcany, a połączenia przychodzące odpowiednio kojarzone z kontaktami
Actio - Rozpoznawanie typów numerów - dodatkowe ikonki oznaczają różne typy numerów - są połączenia do Actio, do innych sieci SIP, na telefony komórkowe, polskie stacjonarne, oraz pozostałe
Actio - Typ wykręcanego lub dzwoniącego numeru pojawia się przy jego nazwie
Actio - poprawki błędów
Actio - poprawka wieszania przy zamykaniu
Actio - karta dźwiękowa jest zwalniana gdy nie jest potrzebna - powinien zniknąć problem z niską jakością dźwięku na niektórych kartach, oraz zmniejszy się użycie procesora
UI - możliwość formatowania wyglądu menu
UI - Poprawki dla Windows Vista
0.6.21.121
pliki tymczasowe (dotychczasowy katalog temp) zapisywany są w %TEMP%\Konnekt_profil_xxxxxx
poprawki i "uszczelnienia" w okolicach obsługi kolejki wiadomości
podczas dodawania już istniejącego kontaktu pojawia się stosowna informacja.
poprawki zwalniania uchwytów systemowych
GG - poprawki i "uszczelnienia" w okolicach obsługi kolejki wiadomości
UI - zakładka "wszystkie grupy" może pokazywać również tylko kontakty nie dołączone do żadnej z grup.
UI - przy formatowaniu pól (np. tytułu okna wiadomości) można podawać dowolny identyfikator z tablicy kontaktów (np.: {Name }{MiddleName }{"Nick" }{Surname})
UI - formatowanie pól zostało zgrupowane w jednej zakładce
UI - możliwość formatowania: wyświetlanej nazwy kontaktu, opisu (pod nazwą w kilku linijkach, lub jeżeli jest miejsce - obok nazwy, pisany osobną czcionką, może służyć np. wyświetlaniu opisu kontaktu, lub nr. telefonu), dodatkowej informacji w "baloniku", propozycji domyślnej nazwy kontaktu.
UI - poprawki rysowania balonika (tipa)
kTransfer - problemy z ustalaniem ilości wolnego miejsca na dysku przy automatycznym odbieraniu
kTransfer - błąd podczas wysyłania kilku plików pozwala powtarzać transfer
kTransfer - po skończonym transferze, ukryte okno nie zostanie automatycznie zamknięte
kTransfer - w tytule okna podawana jest liczba pozostałych zadań (transferów) do wykonania.
beta
kJabber - obsługa service discovery - przeglądarka usług serwera dostępna z menu statusów
kJabber - najbardziej podstawowa obsługa konferencji
kJabber - jeżeli wiadomość posiada tytuł - pokaże się on obok czasu nadejścia
kJabber - wiadomości typu headline otrzymują odpowiednią flagę, żeby respondery nie wysyłały na nie odpowiedzi
kJabber, DwuTlenek - zmiana opisu kontaktu bez zmiany statusu
DwuTlenek - wymusza identyfikatory kontaktów w postaci id@tlen.pl
UI - trzymając wciśnięty [Shift] podczas otwierania wyszukiwarki kontaktów otworzymy inną wersję okienka
UI - usuwanie wiadomości w historii
GG - możliwość podania dowolnego IP/portu dla połączeń szyfrowanych (format - "SSL Adres:Port")
GG - omijał proxy przy połączeniach szyfrowanych
Sound - wtyczki mogą wyłączyć powiadamianie dźwiękiem
Sound - możliwość wyłączenia wszystkich dźwięków, zarówno z konfiguracji jak i menu/toolbara wtyczek
beta
parametr "-offline" wyłącza automatyczne łączenie z siecią
UI - możliwość uruchamiania Konnekta z systemem tylko gdy był włączony podczas jego zamykania (ustawienia/autostart)
UI - drukowanie historii
UI - możliwość ustawienia kontaktu jako spoza listy bezpośrednio w oknie "więcej"
UI - wyłączanie się away'a przy wygaszaczu ekranu
UI - przeszukiwanie historii po dacie
UI - poprawka wyświetlania znalezionych przy wyłączonym podświetlaniu wyrazów
UI - poprawka zapisywania zapytań (wyświetl cały wątek)
UI - poprawka otwierania okna wyszukiwania kontaktów (żeby otworzyć okno starego typu trzeba TRZYMAĆ shift)
całość kompilowana pod nowym kompilatorem (MSVS.NET 2003). Wymagane są NOWE BIBLIOTEKI! (automatycznie pobierane z kUpdate i dostępne w pełnej paczce...)
PCRE w wersji 5.0
GG - token zapisywany jest do zwykłego temp'a
kUpdate - możliwość dokończenia pobranej aktualizacji przy następnym uruchomieniu programu (lub ręcznie z menu...)
kUpdate - po zakończeniu aktualizacji usuwa pobrane pliki z katalogu tymczasowego
kUpdate - obsługa przekierowań
kUpdate - wszystkie adresy url w centralkach mogą być podawane relatywnie...
kUpdate - powracające aktualizacje
nowsza wersja programu instalującego aktualizacje...
ExPimp - zapisuje do plików *.expimp.
API - IMI_ACTION_OWNER nie działał tylko dla grup
API - IMI_ACTION_REMOVE nie działał z kolei dla grup
API - IMI_ERROR i pochodne nie działały zgodnie ze specyfikacją...
kJabber - poprawka zmiany wielkości liter w JID
kJabber - poprawka dodawania usług w dodatkowych kontach
kJabber - jeżeli nie ma wpisanych ustawień konta, przy próbie łączenia wyświetla okno ustawień
kJabber - prostsze i wygodniejsze zakładanie kont na serwerze
kJabber - poprawka przechodzenia do wyższej gałęzi
kJabber - poprawka obsługi węzłów (niektóre serwery zwracają dane nie do końca zgodne ze spcyfikacją)
kJabber - poprawka polskich znaków w nazwach kontaktów dodawanych z okna usług
GG - poprawka anulowywania okien dialogowych
GG - po rozłączeniu kZmieniaczem nie powinna łączyć się ponownie sama...
GG - nowsze LibGadu
GG - poprawka pobierania tokenów
UI - lista kontaktów nie schowa się dopóki jest aktywna
UI - okno wpisywania wiadomości nie wraca do poprzedniej gdy trzymamy Shift
beta
UI - nowy rodzaj dymków z podpowiedziami (z możliwością umieszczania w nich np. ilustracji)
UI - stopniowanie "trudności" interfejsu, przez zmianę liczby pól konfiguracyjnych, opisów i podpowiedzi
UI - okna konfiguracyjne dostosowują swoją szerokość do zawartości
UI - nowe kontrolki do wykorzystania w API - suwaki, spinery, przyciski z grafiką, przyciski z podpowiedziami, przyciski radio
UI, GG, Jabber, DwuTlenek, kSound, kStyle - nowe rozplanowanie pól w ustawieniach, użyte nowe możliwości podpowiedzi, nowe kontrolki i ShowBits (stopniowanie trudności)...
UI - zminimalizowane migotanie zawartości okien konfiguracji
UI - więcej możliwości w ustawieniach uruchamiania z systemem
UI - okno wprowadzania wiadomości obsługuje formatowania (żeby wysyłać formatowane wiadomości potrzebny będzie nowy kIEView)
UI - rozbudowane menu kontekstowe okna wpisywania wiadomosci (wklejanie z zachowaniem formatowania, wklejanie jako cytat, obsługa historii wpisanych wiadomości...)
UI - nowe skróty wklejania w oknie wpisywania - Ctrl+v - wkleja bez formatowania - Ctrl+Shift+v - jako cytat - Ctrl+Alt+v - z zachowaniem formatowania
biblioteki, ustawienia historii, statystyki beta, logi, dane dla kupdate lądują w katalogu "data"
kUpdate - poprawka błędu krytycznego STACK_OVERFLOW
kUpdate - kopia instalatora trzymana jest w data\kupdate, na wypadek gdyby nie było go w tempie
kJabber - prosi o potwierdzenie wyrejestrowania z usługi
GG - poprawka przypominania hasła
DwuTlenek - blokowanie przy anulowaniu połączenia
kSound - ścieżki w oknach otwierania zapamiętywane są tylko na czas sesji
kSound - odtwarzanie nie ustawionych dźwięków w kontakcie, odtwarza dźwięk domyślny
kStyle - zaznaczenie "ładuj kolory" wczyta również kolory czcionek
kStyle - zmodyfikowany sposób ładowania zestawów
UI - poprawka w API zwiazana z zamykaniem okien
beta
wielkie sprzątanie źródeł, masa drobnych poprawek w kodzie.
DwuTlenek - poprawka powtórnego łączenia
UI - większa szerokość checkboxów - moze wystarczy, zeby nie ucinalo przy niektorych stylach systemu
UI - możliwość wyłączenia statusów sieci w informacji w zasobniku
UI - informacja w zasobniku może zawierać kilka linijek, formatowanie html i można znowu ustalić tekst "standardowy"
UI - poprawka ESC i Shift+Enter w oknie wpisywania wiadomości
beta
kUpdate - poprawka aktualizowania bibliotek
okno @DEV jest już odporne na blokowanie
w oknie @DEV komunikaty kolorowane są pod kątem wątków i wtyczek
UI - poprawka tworzenia toolbarów (nieprawidłowe wysokości, być może raz na zawsze zniknie problem znikających toolbarów w oknie rozmowy)
UI - poprawka zamykania okienek rozmowy (znikające pola wyświetlania/wpisywania wiadomości)
UI - poprawka wklejania cytatów
UI - zmieniona konfiguracja nagłówka xmla eksportowanej historii
0.6.19.111
kolejne zmiany w raportowaniu
zmiana hasła profilu od razu zapisuje nowe w plikach... nie powinno być już problemów z zabronionym dostępem.
podczas wybierania profilu po uruchomieniu można od razu wpisać jego hasło...
UI - wczytywanie / zapisywanie / przekazywanie daty urodzenia
UI - ok. 20 nowych pól opisujących kontakty (zgodnie z vCard)
kJabber - "zawieszanie" po zmianie statusu podczas łączenia
kJabber - po odrzuceniu autoryzacji kontaktu wysyła stosowny pakiet i nie zobaczymy już tego samego zapytania przy nast. połączeniu
kJabber - prośba o autoryzację nie była odróżniana od odebrania autoryzacji - poprawione
kJabber - odświeżona biblioteka JabberOO
kJabber - obsługa wizytówek - vCard
kJabber - możliwość jednorazowego wysłania do wybranych kontaktów statusu "niedostępny"
kJabber - podtrzymywanie połączenia przez wysyłanie pustych pakietów
kJabber - problem z filtrowaniem wiadomości
kJabber - przyjmowanie/wysyłanie formatowanych wiadomości zgodne z XHTML-IM
kJabber - możliwość podania priorytetu
GG i kJabber - jeżeli po nieudanym łączeniu wybierzemy "niedostępny" nie będzie próbował łączyć ponownie
GG - odświeżona biblioteka libGadu
dziwny tytuł aplikacji (KONNEKT.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)
UI - rozszerzone możliwości formatowania kontrolki opisowej w kofniguracji. W efekcie - inaczej formatowane podsumowanie kontaktu (i kilka innych informacji)
UI - historia: znaki nowej linii w wynikach przeszukiwania, wyszukiwanie całych wątków, nazwy plików
kJabber - nie zapamiętywał zmian opisu kontaktu
kJabber - możliwość obsługi kilku kont. Wystarczy zrobić kopię wtyczki pod inną nazwą... Teoretycznie dozwolone do 10 kont... nazwą drugiego "slota" jest nazwa dll'a
exPiMP - element może zawierać reg-exp'a w atrybucie 'replace' (i max. ilość podmian w 'limit') do _podmieniania_ aktualnej wartości
exPiMP - "konnekt.exe -import=plik.xml" zaimportuje podany plik
kUpdate - możliwość sprawdzania aktualizacji z wielu źródeł na raz
kUpdate - możliwość określenia częstotliwości sprawdzania (również podczas działania programu)
kUpdate - czytelniejsze informacje o paczkach. Informacje o wprowadzonych modyfikacjach
kUpdate - sumy kontrolne sprawdzają, czy dane zostały pobrane w 100% prawidłowo
UI - problem z literką 'ń' w standardowej kontrolce rozmów, poprawione błędy nowej linii na nowszych wersjach riched20.dll
UI - okna wyboru (na przykład statusu, potwierdzeń) już nie blokują działania programu (np. odbierania wiadomości) tam gdzie nie powinny...
GG - nie pobierane statusy kontaktów na liście
Niepełne zamknięcia podczas wylogowywania z Win XP/2K
kJabber - obsługa statusów opisowych (na razie tylko po API, na przykład przez kZmieniacz)
kJabber - obsługa ignorowania
kUpdate - zmienione nazwy opcji w menu na bardziej jednoznaczne ("Sprawdź nowości" , "Aktualizacje")
kUpdate - dodatkowa informacja w opisie, gdy sekcja/paczka nie zawiera niczego do pobierania...
kUpdate - biblioteki systemowe nie będą pobierane, jeżeli w systemie (np. w katalogu Windows/System32) zostanie znaleziona odpowiednio "świeża" wersja
załatane obejście hasła profilu
UI - wyświetlanie tokena pod systemami innymi niż XP. Na razie grafiki o "nie ikonkowych" rozmiarach nie będą miały na tych systemach przezroczystości (o ile mi wiadomo i tak nie występują takie w programie)
SMS - obsługa numerów Heyah
DwuTlenek - wysyłanie wiadomości do kontaktów tylko z identyfikatorem
DwuTlenek - znaczniki czasu nadchodzących wiadomości
0.6.18.106
Połączenia HTTP obsługują autoryzację proxy...
UI - [enter] po edycji kontaktu na liście już nie otworzy okna rozmowy
kJabber - obsługa proxy
kUpdate
GG - poprawka (teoretyczna) blokujących się okien kontaktu przy odświeżaniu i zapisywaniu na systemach nie-NT
kUpdate
dodatkowe zabezpieczenia podczas wczytywania plików dtb. Pomijanie uszkodzonych rekordów.
kUpdate
UI - nie świąteczny splash :)
GG - libgadu z wkompilowanymi funkcjami do przesyłania obrazków
kUpdate
UI - znacznie szybciej wczytująca się historia
UI - zaawansowane przeszukiwanie historii (z możliwością zapisywania na później zapytań, zapisywania/usuwania wyników, wyrażeniami regularnymi itd...)
UI - kontrolka wiadomości uwzględnia formatowanie kroju i rozmiaru czcionki
0.6.18.105
załatanych kilka wycieków (zwłaszcza obiektów GDI)
automatyczne kasowanie ponad 2-dniowych logów (większych niż 0,5MB po dwóch godzinach...)
uruchomienie drugiej instancji programu prześle wpisane parametry do już uruchomionej instancji.
uruchomienie z parametrem -restore tylko przekazuje pozostałe parametry do ostatnio aktywnego okna Konnekta
kJabber - synchronizacja listy kontaktów
kJabber - obsługa subskrypcji statusów
kJabber - wyszukiwanie kontaktów
kJabber - szyfrowanie połączeń (SSL)
kJabber - osobne ikonki dla transportów (wykrywane wg. hosta)
kJabber - obsługa czasu wiadomości przechowywanych na serwerze...
kJabber - wysyłanie/odbieranie formatowanych wiadomości (+ filtrowanie potencjalnie niebezpiecznych znaczników)
UI - wybieranie sposobu zapisu/odświeżania kontaktów
UI - rysowanie ikonek w wielo-kolumnowych menusach...
UI - wybierając filtr i trzymając: CTRL - włączamy tylko wybrany filtr, SHIFT - włączamy na zmianę "tylko ten" / "wszystkie pozostałe"
UI - parametr konnekt.exe -cnt=sieć/UID[?wiadomość] rozpoczyna rozmowę z kontaktem w podanej sieci o podanym UIDzie (np. -cnt=GG/1234). Treść wysyłanej wiadomości jest opcjonalna i może być przekazana osobno w parametrze -msg=""
UI - [Enter] na liście kontaktów wywołuje domyślną akcję dla kontaktu
UI - możliwość wybrania rodzaju wyskakującego okna wiadomości
UI - znikający toolbar w oknie rozmowy po wyłączeniu opisów
UI - historia okna wysyłania wiadomości może działać bez trzymania [Ctrl]. Dodatkowo przywraca również znacznik wysyłania wiadomości formatowanych...
UI - nowe ikonki podstawowe
UI - okno główne widoczne na pasku zadań (i w Alt-Tab) [opcja]
UI - okno ignorowanych
GG - odświeżenie libGadu
GG - dodawanie/usuwanie konta, zmiana/przypominanie hasła już działają
GG - powinien już nie występować problem podczas zamykania połączeń SSL
GG - podczas łączenia z SSL nie loguje błędów gniazd asynchronicznych...
kTransfer - problemy z zamykaniem/nawiązywaniem połączeń (POWINNY zniknąć)
kTransfer - w konfiguracji dodatkowe przyciski do restartowania usługi w razie problemów
kTransfer - po nieudanym wysyłaniu można powtórzyć operację...

Aktualizacje

  Aktualna paczka  0.6.22.137   [...]
  Najświeższy kUpdate  2006-08-04   [...]
  Najświeższy KPlugins  2006-11-22   [...]
  Najświeższe dodatki  2007-12-13   [...]
  Najświeższa beta  2007-09-21   [...]

legenda

Nowa opcja
Poprawka
Usprawnienie
Informacja
Pobierz komunikator już dzisiaj!