Regulamin


  1. Korzystanie z programu jest bezpłatne.
  2. Autorzy programu nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikłe z korzystania programu. Użytkownicy instalują i używają program wyłącznie na własną odpowiedzialność!
  3. Program może być rozpowszechniany na dowolnym nośniku tylko w postaci pełnej, niezmienionej paczki w najnowszej dostępnej wersji.
    Jeżeli za rozpowszechnianie pobierane są dodatkowe opłaty - wymagana jest zgoda autorów.
  4. Zabrania się wprowadzania zmian i ograniczania komunikacji programu z serwerem, dotyczy to zwłaszcza wysyłanych raportów.
  5. Zaleca się, aby z konkretnej wersji korzystać tylko do momentu pojawienia się nowej i pobierać pojawiające się aktualizacje.
  6. Beta-tester powinien z programu korzystać. Niewykorzystywane konta będą usuwane!

Aktualizacje

  Aktualna paczka  0.6.22.137   [...]
  Najświeższy kUpdate  2006-08-04   [...]
  Najświeższy KPlugins  2006-11-22   [...]
  Najświeższe dodatki  2007-12-13   [...]
  Najświeższa beta  2007-09-21   [...]
Pobierz komunikator już dzisiaj!