kDodatki

zwiększenie możliwości Konnekta małymi opcjami
Data ostatniej modyfikacji: 14:27 2005-04-22

kDodatki jest zestawem rozszerzeń umożliwiających wykonywanie zadziwiających rzeczy w Konnekcie. Są one proste, lecz znacznie przyśpieszają pracę, bo automatyzują różne czynności.

Możliwości wtyczki

Opcje dostępne z menu Wtyczki -> kDodatki:

Statystyka

Pokazuje okienko z wiadomością, na którą składa się:

 • ilość kontaktów na liście
 • czas jaki jest włączony Konnekt
 • godzinę o której został włączony

Wyłącz monitor

Niektóre monitory ulegają presji wtyczki, niektóre nie.

Wyłącz automagicznie

Opcja pozwala na wykonanie jednej z akcji:

 • wyłączenie monitora
 • wyłączenie komputera
 • zahibernowanie komputera (systemy Windows 2000 i wyższe)
 • wyłączenie winamp'a o określonej godzinie (godzina : minuty)

Wygaszacz ekranu

Włącza od razu wybrany przez nas wygaszacz ekranu w opcjach ekranu.

Ping

Po wpisaniu IP albo Hostname, cel zostanie spingowany (sprawdzone połączenie, utracone dane, itp.)

Wyślij SPAM

Nazwa może być myląca, bo żaden z twórców wtyczek do Konnekta nie ma zamiaru zarzucać mas niechcianymi wiadomościami. Wtyczka ta umożliwia jedynie wysłanie tej samej wiadomości do wszystkich otwartych okienek rozmowy. Można używać HTML. Jest ona bardzo przydatna kiedy musimy szybko odejść od komputera, a prowadzimy symultanicznie parę rozmów.

WhoIs

Wysyła żadanie WhoIs podanego IP lub Hostname.

Sprawdź połączenie

Opcja przydatna dla modemowców - sprawdza czy mamy połączenie z siecią. Nie jest ono zalecane. Lepiej używać wtyczki Checky wydającej polecenie ping na onet.pl, na przykład.

Wtyczka modyfikuje menu główne Konnekta, dodając wiele przydatnych pozycji, które upraszczają używanie programu.

 • Restart - zamyka i ponownie otwiera Konnekta.
 • Katalog - link do Katalogu Konnekta - zbioru emotikonek, styli, dźwięków.
 • KPlugins - link do KPlugins - zbioru wtyczek do Konnekta.
 • Folder Konnekta - skrót do folderu, w którym znajduje się Konnekt.
 • Folder profilu - skrót do folderu, w którym znajduje się profil użytkownika. W nim jest historia rozmów, lista kontaktów, wszelkie spersonalizowane dane.
 • Folder logów - skrót do folderu, w którym znajdują logi - pliki tekstowe z zapisem czynności wykonanych przez Konnekt i wtyczki. Taka czarna skrzynka.

Inne możliwości

Inne opcje, dostępne w menu kontekstowym kontaktu po kliknięciu prawym klawiszem myszy.

Kopiuj

Bardzo przydatna opcja - umożliwia nam skopiowanie do schowka informacji o kontakcie. Na przykład:

 • UID: kopiuje numer lub identyfikator kontaktu (przykładowo: 9187192 lub ona@tlen.pl)
 • Opis: kopiuje status opisowy. Przydatne, gdy ktoś ma w opisie link do strony WWW.
 • IP: kopiuje IP pod jakim znajduje się kontakt
 • Komórka: kopiuje numer telefonu komórkowego, jeśli został wcześniej wpisany.
 • Mail: kopiuje adres e-mail kontaktu, jeśli został wcześniej wpisany.

Ping

Kontakt zostanie spingowany (sprawdzone połączenie, utracone dane, itp.)

WhoIs

Działa tak samo jak opcja w menu Wtyczki

Informacje

Korzystając z tej wtyczki możemy sprawdzić (w sieci Gadu-Gadu), czy kontakt posiada nas na swoim rosterze. Funkcja ta może zostać zakłócona przez niektóre komunikatory, na przykład oryginalny Tlen. Wtyczka podobnie sprawdza czy ma włączone P2P lub czy jest za NATem.

Sprawdzanie połączenia

Dodatkowo istnieje możliwość zaawansowanego sprawdzania połączenia, ustawiana w Ustawieniach. Można zaznaczyć pole Sprawdzaj połączenie, wybrać odstęp czasowy w sekundach i adres na którym będzie połączenie sprawdzane. Jednak może to spowodować wzrost pamięciożerności Konnekta.

W opcjach można też ustawić serwer, który będzie wykonywał usługę WhoIs. Domyślnie jest whois.ripe.net.

Komendy

Wpisanie w oknie rozmowy komendy /all - używa modułu Wyślij SPAM i wysyła wiadomość do wszystkich otwartych okienek rozmowy. Użycie komendy, jak wszystkich, polega na wpisaniu polecenia na początku wiadomości, utworzenia odstępu przez spację i wpisania wiadomości, jak pokazane poniżej:

/all Muszę już iść, będę jutro o 10.00