Parametry

uruchamianie Konnekta w różnych trybach
Data ostatniej modyfikacji: 11:31 2005-06-19

Parametr jest to swego rodzaju przełącznik, dzięki któremu program, który z nim uruchamiamy, wie jak się ma zachować. Konnekt ma parę parametrów, które mogą okazać się przydatne.

Ogólne informacje

Uruchamianie programu z parametrem najlepiej przeprowadzić wpisując w Start -> Uruchom... pełną ścieżkę do programu, spację i parametr. Parametry są wylistowane poniżej. Należy pamiętać, że myślnik - też zalicza się do parametru.

W przypadku Konnekta jest to %Konnekt%\konnekt.exe -parametr.

Uruchamianie offline

-offline

Jeśli mamy włączoną opcję Łącz automatycznie, to Konnekt po włączeniu będzie ustawiał na sieciach nasz poprzedni status. Czasem jednak możemy chcieć włączyć Konnekta tylko, żeby sprawdzić czyjeś dane, wysłać SMS albo otworzyć historię. Wtedy można uruchomić program z tym parametrem. Działa w nowszych betach.

Wybieranie profilu

-profile

Jeśli pragniemy uruchomić Konnekt z innym profilem, bądź stworzyć nowy, wystarczy że skorzystamy z tego parametru. Pokaże się okno jak po prawej, w którym możemy wybrać jeden z dostępnych profili (i wpisać hasło, jeśli potrzebne) albo stworzyć nowy.

-profile=Nazwa_profilu

Uruchomi Konnekt z włączonym profilem o podanej nazwie.

Przywracanie na wierzch

-restore

Jeżeli Konnekt jest już uruchomiony, przywraca jego okienko na wierzch. Można stosować razem z wyborem profilu.

Wybór wtyczek

-plugins

Jeśli jakaś wtyczka przestała nam działać, powoduje zawieszenie się Konnekta i zamyka go, zanim zdążymy ją wyłączyć, należy uruchomić Konnekt z tym parametrem. Spowoduje to pokazanie się okna wyboru wtyczek, w którym możemy odznaczyć tą feralną (zwykle w komunikacie błędu generowanym przez Konnekta jest nazwa wtyczki).

Tryb developerski

-debug

Parametr przydatny dla programistów wtyczek i twórców dodatków do Konnekta. Dodaje on dodatkowe submenu DEV/DEBUG. Najbardziej przydatną, z punktu widzenia zwykłego użytkownika, opcją jest Lista ikon. Okno, które się po jej kliknięciu otwiera, zawiera spis wszystkich ikon użytych w Konnekcie razem z ich wartościami ID i iml - spore ułatwienie podczas tworzenia pliku .xml do zestawu ikon kStyle.

-nocatch

Nie przechwytuje błędów krytycznych - przydatne dla developerów do debugowania

-makeReport

Generuje raport z błędów krytycznych (przydatne w razie problemów, bo zawiera trochę więcej informacji niż to co jest wysyłane na serwer. W nowszych betach Konnekta

-debugall

Loguje wszystkie komunikaty do i od API. W nowszych betach Konnekta

-startDev

Uruchamia Konnekta z otwartym okienkiem debugowania i włączonym logowaniem. W nowszych betach Konnekta

Katalog profilu

-profilesDir

Wskaże katalog profili.

-profilesDir=

Pokaże nam okno z wyborem katalogu dla profilu.

-profilesDir=c:\sciezka\do\profili

Po znaku = można także wpisać własny katalog, gdzie będzie przechowywany profil - ustawi tam katalog profili.

Katalog logów

-logpath=c:\sciezka\do\logow

Po znaku = trzeba wpisać katalog, gdzie będą przechowywane logi.

Wiadomość

-cnt=sieć/UID[?wiadomość]

Wyśle wiadomość przez sieć do kontaktu o identyfikatorze UID. Treść wiadomości ([?wiadomość] jest opcjonalna.

-msg="wiadomość"

Treść wiadomość może być także przekazana przez drugi parametr do pary z pierwszym.

Konfiguracja z pliku

-import=plik.xml

Dzięki wtyczce exPIMP zaimportuje podany plik. Mogą to być ustawienia albo lista kontaktów.