sprzataczK

grupowanie kontaktów na liście
Data ostatniej modyfikacji: 10:42 2005-04-16

Wtyczka ta rozszerza możliwości interfejsu Konnekta, pozwalając na grupowanie kontaktów w panele, według paru kryteriów.

Instalacja

Jak w każdej wtyczce, nie dołączanej do Konnekt'a od razu, należy ją ściągnąć i zainstalować. Następnie można już przejść do konfiguracji i używania.

Start

Wchodzimy do ustawień. Ustawienia -> Interfejs -> Lista kontaktów -> Grupowanie.

Stany grupowania

Po prawej stronie okna wyświetlą się opcje dotyczące wtyczki. Zajmijmy się elementem Grupuj kontakty weług. Mamy do wyboru 4 stany - brak grupowania w panele oraz trzy inne, zobrazowane jako zrzuty ekranu listy kontaktów:

  1. Sieci
  2. Statusu
  3. Grup

Opcje

Możemy jeszcze ustawić Kolor nagłówka paneli. Określa on kolor napisu opisującego dany panel, co ilustruje przykład:

W Ustawieniach sprzataczKi możemy jeszcze wpisać nazwę dla panelu zbierającego kontakty nieprzyporządkowane gdzie indziej.

Wygląd

Niekatywny pasek tytułowy, jak pokazano na zrzucie, wpływa na kolor gradientowanej linii poniżej napisu określającego nazwę panelu. Można zmienić te kolory, lecz wpłynie to na wygląd całego Windows'a.

Należy dostać się do właściwości ekranu. W Windows XP: Panel Sterowania/Ekran -> zakładka Wygląd -> przycisk Zaawansowane -> Element -> Nieaktywny pasek tytułowy.