Statusy

Ustawienia statusów w sieci.
Data ostatniej modyfikacji: 14:54 2005-06-30

Artykuł o dodatkowych opcjach związanych ze statusami w Konnekcie.

Tryb Auto-Away

Konnekt posiada opcję włączania statusu Nieosiągalny w sieciach Jabber i Tlen oraz Zaraz wracam w Gadu-Gadu, jeśli nie wykonujemy żadnej czynności na komputerze przez określony czas. Można ją włączyć, wchodząc do menu Ustawienia, wybierając pozycję Ustawienia i w nowym oknie wybierając z listy Użytkownik. Tam można suwakiem ustawić czas w sekundach.

Status zostanie zmieniony, tylko jeśli mieliśmy wcześniej status Dostępny. W przypadku pozostałych, jak Pogadam, Nie przeszkadzać, Niewidoczny, tryb Auto-Away nie włączy się.

Prywatność

Dla użytkowników Jabbera lub Tlen'a ważna jest autoryzacja kontaktów, aby można było zobaczyć status.

Użytkownicy Gadu-Gadu mogą zabezpieczyć się przed pokazywaniem statusu osobom postronnym włączając opcję Mój status widoczny tylko u znajomych z mojej listy (Ustawienia -> Ustawienia -> Użytkownik -> Gadu-Gadu). Dzięki temu dla pojedynczych kontaktów sieci Gadu-Gadu można włączyć opcję (dostępną z menu kontaktu dostępnego przez kliknięcie prawym klawiszem na kontakcie) Ukryj status przed nim. Wtedy ikonka przybierze postać jak na obrazku po prawej. Chodzi dokładnie o ten trójkąt przy słoneczku.